Právna previerka

Auto preverím na všetkých dostupných portáloch. 

V databáze poisťovní zistím škodovú históriu auta, poistné udalosti, dopravné nehody a havárie, ktorých bolo auto účastníkom. 

Databáza Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií poskytne informácie o účasti auta na povinných technických kontrolách, emisných kontrolách, prípadne kontrole originality. Získam informácie o stave vozidla v čase, s ohľadom na udaný počet najazdených kilometrov. 

Zistíme či auto nebolo omladené, nemalo pozmeňované VIN číslo a ostatné identifikátory, a najmä či sa vozidlo nachádza v databáze odcudzených vozidiel alebo vozidiel s právnou ťarchou. 

V databáze autorizovaného predajcu vozidla vytiahnem servisné záznamy o vozidle a tie následne porovnám so servisnou knihou. 

Vo finále spracujem právny register, kde uvediem všetky získané informácie o aute. 

Tým výrazne ovplyvníme skutočnú cenu vozidla.

späť