Kompletná prehliadka

     Auto podrobne skontrolujem a vyskúšam detailne všetky systémy. Na mieste vykonám obhliadku auta, so zameraním na malé detaily. Skontrolujem motor, prevodovku, spojku, pneumatiky, brzdy, riadenie a funkčnosť ovládacích prvkov, Karosériu a lak auta prezriem vizuálne aj pomocou meraní, pričom nevynechám identifikátory a výrobné znaky. Odhalím prípadné poškodenia, opravy a koróziu. Kam nedohliadne moje oko, tam sa pozriem pomocou endoskopu. 

Používam najmodernejšiu profesionálnu techniku Voltcraft. Ďalej pomocou profesionálneho diagnostického zariadenia vykonám diagnostiku všetkých dostupných systémov auta, prípadne autodiagnostiku podľa originálneho dielenského manuálu výrobcu. Takto zistím históriu chýb zapísaných v riadiacich jednotkách, čo mi pomôže určiť technický stav auta. Taktiež skontrolujem online hodnoty motora, čo prezradí v akej kondícii sa nachádza. 

Následne pristúpim k skúšobnej jazde, kde si budem všímať najmä chovanie auta, s ohľadom na zistené skutočnosti pri prehliadke. Vyskúšam chovanie podvozku, bŕzd a reakcie auta na pokyny volantu, odhalím podozrivé zvuky a nekorektné chovanie vozidla. Auto priveziem do servisu, kde ho na zdviháku podrobne skontrolujeme, spoločne so zmluvným kolegom, profesionálnym školeným servisným technikom. Všetky zistené skutočnosti a hodnoty zapíšem do protokolu o stave vozidla. Takto získam o aute dokonalý obraz, so všetkými jeho prednosťami ale aj chybami. Následne zákazníkovi tlmočím zistené skutočnosti, reálny stav auta, riziká s tým spojené a prípadné budúce opatrenia. Na základe zistených skutočností navrhnem reálnu odporúčanú cenu toho ktorého auta a pokúsim sa vyjednať zľavu. 

Zo skúseností môžem potvrdiť, že bežná výška zľavy sa pohybuje v rozmedzí 5-20% z ceny vozidla. Táto suma vo väčšine prípadov plne pokryje náklady na moje služby, ako aj PZP a prepis vozidla. O výške konečnej ceny však nerozhodujem ja, ale predávajúci s kupujúcim navzájom, keďže sú práve oni zmluvnými stranami. 

Urobím všetko preto aby ste kúpili čo najlepšie auto, za najnižšiu možnú cenu.

späť